Tetikasa « CAFE RATELO » : « fanatsarana ny kafe arabica eto Madagasikara ».

Notanterahina ny zoma  11 Novambra 2022  tao amin’ ny FOFIFA Ampandrianomby, ny fanombohana amin’ ny fomba ofisialy ny tetikasa « Café RATELO », tetikasa izay iarahan’ny FOFIFA sy ny Ivontoerana Fikarohana Nestlé.

Hohatsarain’ny tetikasa  ny kalitaon’ ny vokatra « café Arabica »  hahafahana miatrika ny tsena iraisam-pirenena. Ny café Arabika mantsy dia café be mpitady indrindra eo amin’ ny tsena ivelany, nohon’ ny hatsaran’ ny kalitaony. Marihina anefa fa mbola ny 5% n’ny vokatra kafe eto Madagasikara ihany no avy amin’ny  vokatry ny cafe arabica raha ampitahana amin’ ny Kafe « Robusta », ary tsy nahitana fivoarana ny taham-bokatra hatramin’ ny nampidirana azy teto, noho izy tsy mifanaraka sy tsy dia mahazaka ny toe-tany sy ny toetrandro ety amin’ny faritra  afovoan-tanin’ i Madagasikara.

 Zava-dehibe araka izany  ny fanatsarana io karazam-bokatra io,  antony namolavolàna ny tetikasa « Café RATELO », izay haharitra dimy taona, mifototra amin’ ny  famoronana karazana kafe, ny fanaovana andrana  ary ny fijerena ny fahafahany mamokatra sy mifanaraka amin’ ny « Zone écologique » dimy eto Madagasikara ny faritra Bongolava, Sofia, Matsiatra Ambony, Vatovavy ary Vakinankaratra.

Ny tetikasa dia sehatra iray ihany koa  hahafahana manome lanja ny vokatry ny fikarohana eto amin’ ny firenena ary indrindra ho  fanomezan-danja ny vokatra vita malagasy, hoy ny Sekretera Jeneralin’ ny MINAE, Rtoa RAHARINOMENA Fanja, izay tonga nanome voninahitra ny atrikasa fanomboana amin’ ny fomba ofisialy ny tetikasa « CAFE RATELO ».

Améliorer le café Arabica à Madagascar

Le caféier est une des cultures de rente qui occupe une place importante dans le secteur économique de notre pays. Le café Arabica est le café le plus demandé sur le marché international à cause de sa qualité supérieure. Pourtant elle n’occupe que 5% de la production nationale trusté par le café Robusta. De plus cette variété n’a jamais évolué depuis son introduction à Madagascar en raison de son non-adaptation aux conditions climatiques et pédologiques des hautes terres.

L’amélioration de la variété est d’un intérêt particulier pour relancer la filière et conquérir le marché international. Pour cela le projet « Café RATELO » a été conçu par le FOFIFA en collaboration et l’appui financier du Centre de Recherche et Développement Nestlé. Il s’agit d’un projet de recherche sur l’amélioration de la variété Arabica à Madagascar. Le projet consiste à la création de nouvelles variétés de caféiers et de tester leur performance agronomique suivant la technique de culture biologique et d’obtenir plus d’information sur l’adaptabilité dans 5 zones écologiques de Madagascar : les régions Bongolava, Sofia, Haute Matsiatra, Vakinankaratra, et Vatovavy. Le café RATELO comme son nom malgache l’ indique « trois sang » est issu de 3 sources génétiques: eugénioide, canephora, arabica.

Le  projet est mis en œuvre durant cinq ans. Il démontre l’importance de la valorisation des produits de la recherche à Madagascar ainsi que la potentialité des produits agricoles Malagasy. Le lancement officiel du projet s’est tenu le 11 novembre 2022 à la Direction Générale du FOFIFA et a été honoré par la présence  du Secrétaire Générale du MINAE Mme Fanja RAHARINOMENA

Retour

You might also like

Comments are closed.