Fanaingana faha-7 ny tetikasa « titre vert » ny faritra’Alaotra Mangoro »

Anisan’ny Tetikasa lehibe an’ny fitondram-panjakana ny «Titre Vert» izay tanterahan’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ireo ministera mifandrimbonasa aminy. Ny «Titre Vert» dia atao laharam-pahamehana satria dingana hanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo ary ho fampananan’asa ny tanora.

Fanaingana faha-7 amin’ireo faritra 23 izay anatanterahana izany ny teto amin’ny distrik’Ambatondrazaka faritra’Alaotra Mangoro ity tao amin’ny Kaominina Andilanatomby hoy Andriamatoa Jocelyn RASOANAIVO tale kabinetran’ny ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana izay nisolo tena an’Andriamatoa Minisitry ny Fambolena sy Fiompiana, ary notronin’ny Governoran’ny Faritra Alaotra Mangoro, Dr RAMAROSANDRATANA Guy sy ireo tompon’andraikitra maro eny anivon’ny Faritra.

Notolorana mari-pankasitrana sy karatry ny mpamokatra na  »Carte producteur » ireo «Jeune Entrepreneur Moderne» na JEM. Nomena ihany koa hanampamokarana entina hiaingana sahady toy ny voanjobory, vomanga, ary tahomangahazo mety tsara amin’ny kalitaon’ny tany hambolena niaraka amin’ny zezika. Avy amin’ireo ratsamangaika sy fandaharanasa eo ambany fiahian’ny MINAE avokoa ireo.

Eo amin’ny lafin’ny fiompina dia akoho gasy sy bitro no biby hompian’izy ireo eny akaikin’ny trano fonenany izay marihana fa mizara 3 miavaka tsara ny toerana anatanterhana ity tetikasa « titre vert » ity araka ny fanazavanan’ny talem-paritry ny Fambolena sy ny Fiompiana Andriamatoa Zaka RANDRIAMPENO: 125ha ny fitambaran’ny tany ka ny 100ha hambolena, 20ha hanorenana ny tranon’ny tanora ary ny5ha farany birao.

Tanora miisa 100 izay voafantina no isitraka ny « titre vert » ary mila mahafehy tsara izany izy ireo ao anatin’ny 3 taona mba ahazoan’ny taratasin’ny tany 1ha avy amin’ny anarany.

Efa mibanjina ny distrika manaraka hametrahana izany tetikasa « titre vert » izany sahady ny faritr’Alaotra Mangoro raha natao ny 20 desambra 2023 ity fanaingana ity.

Retour

You might also like

Comments are closed.