Fitokanana amin’ny fomba ofisialy ny Ivotoeram-panofanana ho an’ny FLM Manantantely izay narenin’ny Ministeran’ny Fambolena sy Fiompiana.

Natao ny Zoma 22 desambra 2023 tao amin’ny FKT Manantantely, kaominina Soanierana, Distrika Taolagnaro, ny fitokanana tamin’ny fomba ofisialy ny Ivontoeram-panofanana ho an’ny FLM Manantantely, izay natrehin’ny Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana, Harifidy RAMILISON, niaraka tamin’ny Governoran’ny Faritra Anôsy sy ny Filohan’ny FLM eto Madagasikara.

Asa fanarenana no natao izay notanterahin’ny MINAE tafiditra ao anatin’ny tetikasa FORMAPROD, izay vatsian’ny FIDA vola, ary fiaraha-miasa niaraka tamin’ny fikambanana FAFAFI ao Taolagnaro.

Raha ny vina dia afaka hisokatra ny ivontoerana fampiofanana amin’ny taona 2024 ka ny synôdam-paritany sy ny Faritra Anôsy no miandraikitra ny fampandehanana sy fampiroboroboana azy. Maro ny mety ho tombontsoa azo raha ny sehatry ny fambolena noho io ivontoerana io. Misy ihany koa ny tany 18 ha hanaovana fanandramana fambolena atolotry ny FLM.

Mizara telo ny mpisitraka:

– Ireo tanora izay tsy nahavita fianarana hatrany amin’ny oniversite ka maniry ny hanaraka fiofanana ary mahazo diplaoma izy ireo raha manaraka fiofanana.

– Fiofanana mahakasika lohahevitra ho an’ny fianakaviana izay efa mpamboly manodidina ny kaominina Taolagnaro ka manana hetaheta te ahazo fahalalana mihoatra ny efa ananana.

– Fiofanana azo ampiharina avy hatrany latsaky ny ray taona ho an’ny olon-tsotra maniry ny hanaraka fiofanana mahakasika lohahevitra, ohatra : fiompiana tantely.

You might also like

Comments are closed.