Mihamafy kokoa  ny fiaraha-miasa eo amin’ny MINAE sy ny SYMABIO ho fampiroboroboana ny vokatra biolojika Mihamafy kokoa ny fiaraha-miasa eo amin’ny MINAE sy ny SYMABIO ho fampiroboroboana ny vokatra biolojika

Mihamafy kokoa ny fiaraha-miasa eo amin’ny MINAE sy ny SYMABIO ho fampiroboroboana ny vokatra biolojika 

FIKAONAN-DOHAM-PIRENENA HO AN’NY FAHAVITANTENA ARA-TSAKAFO FIKAONAN-DOHAM-PIRENENA HO AN’NY FAHAVITANTENA ARA-TSAKAFO

FIKAONAN-DOHAM-PIRENENA HO AN’NY FAHAVITANTENA ARA-TSAKAFO 

Andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono 2022. Andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono 2022.

Andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono 2022. 

Atrikasa nasionaly momba ny masomboly Atrikasa nasionaly momba ny masomboly

Atrikasa nasionaly momba ny masomboly 

Appel à manifestation d’intérêts Appel à manifestation d’intérêts

Appel à manifestation d'intérêts 

Fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny tantely teto Madagasikara Fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny tantely teto Madagasikara

Fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny tantely teto Madagasikara 

FANAFAINGANANA NY FAMETRAHANA NY DRAFI-PAMPANDROSOANA NY SEHA-PAMOKARANA HIANTOHANA NY FAHAVITAN-TENA ARA-TSAKAFO FANAFAINGANANA NY FAMETRAHANA NY DRAFI-PAMPANDROSOANA NY SEHA-PAMOKARANA HIANTOHANA NY FAHAVITAN-TENA ARA-TSAKAFO

FANAFAINGANANA NY FAMETRAHANA NY DRAFI-PAMPANDROSOANA NY SEHA-PAMOKARANA HIANTOHANA NY FAHAVITAN-TENA ARA-TSAKAFO 

Atrikasa fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa ho fanatsaràna ny famokarana lavanila Atrikasa fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa ho fanatsaràna ny famokarana lavanila

Atrikasa fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa ho fanatsaràna ny famokarana lavanila 

Atrikasa « OneHealth » na Fahasalamana iombonana hoan’ ny olombelona, ny biby ary ny tontolo iainana. Atrikasa « OneHealth » na Fahasalamana iombonana hoan’ ny olombelona, ny biby ary ny tontolo iainana.

Atrikasa « OneHealth » na Fahasalamana iombonana hoan’ ny olombelona, ny biby ary ny tontolo iainana. 

ATRIKASA FAKAN-KEVITRA HO FANITSIANA NY PAIKADY NASIONALY HO FAMPIROBOROBOANA NY FAMOKARAM-BARY ATRIKASA FAKAN-KEVITRA HO FANITSIANA NY PAIKADY NASIONALY HO FAMPIROBOROBOANA NY FAMOKARAM-BARY

ATRIKASA FAKAN-KEVITRA HO FANITSIANA NY PAIKADY NASIONALY HO FAMPIROBOROBOANA NY FAMOKARAM-BARY 

ACTUALITES


Harifidy RAMILISON
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE 

Rue Pierre Stibbe Anosy Antananarivo Madagascar