Famolavolana ny bokin’andraikitra nasionaly biolojika eto Madagasikara Famolavolana ny bokin’andraikitra nasionaly biolojika eto Madagasikara

Famolavolana ny bokin’andraikitra nasionaly biolojika eto Madagasikara 

Behenjy, 09 jolay 2022 : fankalazana ny andro ho an’ny aty matavy, andiany voalohany Behenjy, 09 jolay 2022 : fankalazana ny andro ho an’ny aty matavy, andiany voalohany

Behenjy, 09 jolay 2022 : fankalazana ny andro ho an’ny aty matavy, andiany voalohany 

Lemak’i Dabara: hanomboka ny asa fanavaozana sy fanarenana Lemak’i Dabara: hanomboka ny asa fanavaozana sy fanarenana

Lemak’i Dabara: hanomboka ny asa fanavaozana sy fanarenana 

Lemak’I Beboka: mitohy ny asa fanamboarana ireo fotodrafitrasa ho enti-mamokatra Lemak’I Beboka: mitohy ny asa fanamboarana ireo fotodrafitrasa ho enti-mamokatra

Lemak’I Beboka: mitohy ny asa fanamboarana ireo fotodrafitrasa ho enti-mamokatra 

Projet PAPRIZ: les résultats de la campagne rizicole 2021 – 2022 sont encourageants malgré les dégâts cycloniques Projet PAPRIZ: les résultats de la campagne rizicole 2021 – 2022 sont encourageants malgré les dégâts cycloniques

Projet PAPRIZ: les résultats de la campagne rizicole 2021 - 2022 sont encourageants malgré les dégâts cycloniques 

Fanamorana ny fahazoana fanamarinana ara-pahasalaman’ny zava-maniry na « certificat phytosanitaire » Fanamorana ny fahazoana fanamarinana ara-pahasalaman’ny zava-maniry na « certificat phytosanitaire »

Fanamorana ny fahazoana fanamarinana ara-pahasalaman’ny zava-maniry na « certificat phytosanitaire » 

AfricaRice-Madagasikara:Fanolorana masomboly fototra Nerica4  milanja 8T AfricaRice-Madagasikara:Fanolorana masomboly fototra Nerica4 milanja 8T

AfricaRice-Madagasikara:Fanolorana masomboly fototra Nerica4 milanja 8T 

Mihamafy kokoa  ny fiaraha-miasa eo amin’ny MINAE sy ny SYMABIO ho fampiroboroboana ny vokatra biolojika Mihamafy kokoa ny fiaraha-miasa eo amin’ny MINAE sy ny SYMABIO ho fampiroboroboana ny vokatra biolojika

Mihamafy kokoa ny fiaraha-miasa eo amin’ny MINAE sy ny SYMABIO ho fampiroboroboana ny vokatra biolojika 

FIKAONAN-DOHAM-PIRENENA HO AN’NY FAHAVITANTENA ARA-TSAKAFO FIKAONAN-DOHAM-PIRENENA HO AN’NY FAHAVITANTENA ARA-TSAKAFO

FIKAONAN-DOHAM-PIRENENA HO AN’NY FAHAVITANTENA ARA-TSAKAFO 

Andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono 2022. Andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono 2022.

Andro iraisam-pirenena ho an’ny ronono 2022. 

ACTUALITES


Harifidy RAMILISON
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE 

Rue Pierre Stibbe Anosy Antananarivo Madagascar